VADERDAG UITVERKOOP
KOOP 2 KRIJG 10% KORTING
KOOP 3 KRIJG 15% KORTING
KOOP 4 KRIJG 20% KORTING

Gratis verzending voor bestellingen boven €185

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2022-11-11

1. Inleiding

Welkom bij Anavrin!

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op byanavrin.com/ (samen of afzonderlijk “Service”) beheerd door Anavrin.

Ons Privacybeleid is ook van toepassing op uw gebruik van onze Dienst en legt uit hoe wij informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten heeft gelezen en begrepen, en gaat ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Indien u het niet eens bent met de Overeenkomsten (of deze niet kunt nakomen), kunt u geen gebruik maken van de Dienst, maar kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@byanavrin.com, zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot de Dienst of deze willen gebruiken.

2. Communicatie
E-mail: info@byanavrin.com.

3. Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Dienst (“Aankoop”), wordt u mogelijk gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcard- of debetkaartnummer, de vervaldatum van uw kaart , uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om kaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw gegevens in te dienen, verleent u ons het recht om de gegevens aan deze derden te verstrekken, onder voorbehoud van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als er een vermoeden bestaat van fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie.

4. Terugbetalingen

We geven restituties uit voor bestellingen die binnen 30 dagen na het oorspronkelijke aankoopcontract naar uw respectievelijke magazijnen zijn teruggestuurd. 

Bekijk ons ​​retour- en terugbetalingsbeleid➔.

5. Auteursrechtbeleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service wordt geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (“Inbreuk”) van een persoon of entiteit.

Als u een auteursrechthebbende bent, of namens iemand geautoriseerd, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u uw claim per e-mail in op info@byanavrin.com, met als onderwerpregel: “Inbreuk op auteursrecht” en voeg in uw claim een ​​gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe, zoals hieronder beschreven. Wij zullen dit onderzoeken en u op de hoogte houden. 

6. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Anavrin.

Anavrin heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/individuen of hun websites.

WIJ ADVISEREN U TEN STRENGSTE OM DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT TE LEZEN.

7. Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten en de toegang tot de Dienst blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.


8. Wijzigingen in de service

We behouden ons het recht voor om onze Service, en alle diensten of materialen die we via de Service leveren, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Dienst op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Dienst, of de gehele Dienst, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

9. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te herzien.

Als u het Platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene Voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.


10. Bevestiging

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS WORDEN GELEVERD, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ERAAN GEBONDEN BENT.

11. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: info@byanavrin.com .

Bedrijfsinformatie: Anavrin